Časté dotazy

Časté dotazy 2019-03-31T09:21:20+00:00

Výškoměr pro RC modely – časté dotazy

Kliknutím na otázku se zobrazí odpověď

Jak dlouhý záznam se vejde na dodávanou kartu?

Záznam je ukládán do textového souboru a jako takový má zanedbatelnou datovou velikost. Na paměťovou kartu lze uložit řádově desítky dnů nepřetržitého záznamu. Soubory z karty lze samozřejmě v počítači snadno smazat pro uvolnění místa. Pro praktický provoz je však možné předpokládat, že kapacita je v podstatě neomezená, resp. natolik velká, že není nutné ji uvažovat jako omezující faktor.

Jak jsou záznamy na kartu ukládány?

Číselné hodnoty jsou ukládány v textovém souboru, vždy jedna hodnota (jedno měření) na řádek. Každou vteřinu vzniká nový řádek. Jednotlivé soubory na paměťové kartě jsou označeny čísly, přičemž každé další zapnutí výškoměru založí nový soubor s číslem o jedno vyšším než předchozí.

Po třech zapnutích a vypnutích výškoměru budou na kartě (pokud byla na počátku prázdná) soubory:

DATA000.txt, DATA001.txt, DATA002.txt

Co když webová služba přestane fungovat?

Možnost vytvářet grafy výšky není omezena jen na webovou službu. K dispozici je také software pro práci bez připojení  k internetu. Vzhledem k jednoduchému formátu ukládání dat (viz předchozí otázka) si každý uživatel výškoměru může podle svých možností a schopností zpracovat data např. v Excelu nebo jiném programu, který z číselných řad tvoří grafy. Použít je možné také např. bezplatné online nástroje, kterých existuje celá řada.

S jakou přesností výškoměr měří?

Výrobce čidla tlaku vzduchu (firma BOSCH) sice uvádí přesnost v řádu centimetrů, avšak jsou to spíše teoretické laboratorní hodnoty. V běžné praxi je přesnost typicky v decimetrech, což pro modelářský provoz stačí. Hodnota na displeji je zaokrouhlena na celé metry. Data na kartě jsou s přesností na jedno desetinné místo, tj. např. 15,4 m.