Demo

Demo 2017-12-29T18:01:29+00:00

Zpracování zaznamenaného letu – zkuste si sami hned

    • vzorový záznam skutečného letu
    • vyzkoušejte si všechny funkce i bez výškoměru

1.

Jako první je potřeba mít v počítači záznam letu. Pokud výškoměr ještě nemáte, můžete si stáhnout data pořízená při letu větroně s elektromotorem. Soubor si uložte třeba na plochu.

Soubor s daty ke stažení (uložte do počítače, obvykle stačí klepnout pravým tlačítkem a zvolit „Uložit cíl jako“ nebo podobně)

2.1 – graf online

Na stránce www.modelarsky-vyskomer.cz/graf je rozhraní pro nahrávání dat z karty:

V prvním poli „Vyberte soubor s daty“ je tlačítko označené zpravidla „Procházet“, případně jinak podle jazykové verze operačního systému. Po klepnutí na tlačítko se zobrazí standardní prostředí pro práci se soubory. Stačí vybrat vzorový soubor stažený v kroku 1.

Po zvolení souboru je možné zvolit datum pořízení záznamu (datum letu). Výškoměr neobsahuje hodiny, a proto datum letu nelze zjistit z uloženého souboru. Také je možné záznam opatřit volitelnou poznámkou, např. jménem modelu, údajem o použitém vybavení apod. Tlačítkem „Zpracovat data“ se vytvoří graf.

V dalším kroku je zobrazen graf letu. Na vodorovné ose je časová osa, jejíž měřítko a krok jsou automaticky určeny podle délky letu (záznamu). Na svislé ose je zakreslena výška.

Tlačítkem „Uložit obrázek“ je možné graf uložit do počítače pro archivaci. Zadáním e-mailové adresy a klepnutím na tlačítko „Odeslat“ se graf odešle jako příloha na zadanou adresu.

Tlačítkem „Zpracovat další data“ je možné vrátit se o krok zpět na rozhraní pro nahrávání souborů s daty. Jeden soubor je možné nahrát a zpracovat vícekrát, např. s různými poznámkami.

2.2 – graf offline (pomocí programu v počítači)

Na stránce www.modelarsky-vyskomer.cz/software je program ke stažení.

Po spuštění stačí načíst soubor s daty zaznamenanými výškoměrem. To se provede klepnutím na tlačítko „Otevřít“ vlevo nahoře.

1

Zobrazí se okno správce souborů (Průzkumník Windows), v němž stačí přejít na paměťovou kartu či jiné místo, kde je soubor pořízený výškoměrem uložen, a potřebný soubor dvojklikem načíst.

Po zpracování grafu je možné tento exportovat do řady různých formátů pro archivaci, posílání e-mailem apod. Graf je možné také tisknout. V programu lze nastavit různá barevná schémata grafu, tj. barvy čáry, pozadí atd. Pomocí kolečka myši lze v grafu měnit měřítko, tj. přibližovat a oddalovat pohled na určitou část grafu. Tak je možné např. zvětšit určitý úsek letu a prozkoumat změny výšky.