Software

Software 2017-12-29T18:14:20+00:00

Kromě webové služby je možné zpracovat grafy výšky také programem v počítači (Windows)

2Program je nutno nejprve stáhnout do počítače. Nemusí se instalovat, pouze stačí rozbalit ZIP archiv. Po rozbalení se spouští dvojklikem na Altimeter.exe (přípona .exe nemusí být vždy zobrazena, záleží na nastavení systému). Uživatel nemusí být administrátor.

Stažení programu zde (pravé tlačítko, uložení např. na plochu).

Po spuštění stačí načíst soubor s daty zaznamenanými výškoměrem. To se provede klepnutím na tlačítko „Otevřít“ vlevo nahoře.

1

Zobrazí se okno správce souborů (Průzkumník Windows), v němž stačí přejít na paměťovou kartu či jiné místo, kde je soubor pořízený výškoměrem uložen, a potřebný soubor dvojklikem načíst.

Po zpracování grafu je možné tento exportovat do řady různých formátů pro archivaci, posílání e-mailem apod. Graf je možné také tisknout. V programu lze nastavit různá barevná schémata grafu, tj. barvy čáry, pozadí atd. Pomocí kolečka myši lze v grafu měnit měřítko, tj. přibližovat a oddalovat pohled na určitou část grafu. Tak je možné např. zvětšit určitý úsek letu a prozkoumat změny výšky.

Vyžaduje .NET Framework 4, který je od Windows 8 výše součástí systému. Pro starší verze (Windows XP, Windows 7) je nutno .NET Framework stáhnout a nainstalovat ze stránek Microsoft.

Vyzkoušejte si práci s programem i bez výškoměru na demo datech zde.